ขั้นตอนเตรียมความพร้อม

1. เรียน ภาษาญี่ปุ่นระยะ เวลา 6-7 เดือน (600 ชั่วโมง)
ขณะเรียนภาษาญี่ปุ่นบริการจัดที่พักให้ฟรี
(เรียนออนไลน์ประมาณ 3-5 เดือน)
ประมาณเดือนที่ 6-7 ฝึกทักษะเข้มข้นที่โรงเรียน
(จะกำหนดวันนัดหมายอีกครั้ง)

2. เรียนทักษะ การดูแลผู้สูงอายุของประเทศ ญี่ปุ่น

3. สอบรับใบรับรองหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ ของญี่ปุ่น

4. สอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ N4

5. มีการสัมภาษณ์ จากนายจ้างญี่ปุ่น โดยตรงสัมภาษณ์สมัครเข้าทำงาน

6. ทำสัญญา จ้างงานและเดินทางไปทำงานที่ประเทศ ญี่ปุ่น

7. ทำวีซ่าผ่านบริษัทจัดหางาน

8. อบรมจากกระทรวงแรงงานไทย

9. กำหนดวันเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น